کابینت هتل

فضایی که آشپزخانه های هتل دارند مطمعنا نسبت به فضاهایی آشپزخانه ها مسکونی متفاوت است  به همین دلیل برای انتخاب کابنیت آشپزخانه باید دقت بسیار زیادی داشت.امروزه طرح کابینت های جدید با قابلیت های متفاوتی در فکر طراحان مدرن می باشد که براساس سلیقه ،توان مالی و فضا آشپزخانه هتل از بین هزاران طرح می توانید کابینت های هتل را مجهز کنید.از برند های معروف کابینت می توان برندهای ترکیه ای را نام برد که از همه لحاظ کابینت های آن درجه یک است.