طراحی کابینت آشپزخانه خانم مقدم

طراحی کابینت آشپزخانه خانم مقدم توسط مهندس قاصدی در شرکت آرین آرایه با سبک و ایده ای جدید طراحی  و اجرا شد.

این طراحی کابینت از کابینت هایگلاس است که بسیار زیبا و پرطرفدار است. معمولا در طراحی کابینت آشپزخانه ابتدا به سلیقه شخص و سبک ارائه شده متناسب با منزل شخص صورت میگیرد.