آموزش اندازه گیری کابینت

در این مقاله می خواهیم به آموزش اندازه گیری کابینت بپردازیم. در این آموزش اندازه گیری کابینت خواهیم آموخت که برای اندازه گیری کابینت آشپزخانه باید آن را بازدید کرد، بدین صورت که بدانیم ماشین لباسشویی ،گاز و …  در کجا قرار گرفته است. بعد از اینکه فضا را به طور کامل بازدید کردیم بر روی کاغذ خطوط موجود آن فضا را ترسیم می کنیم. برای ترسیم نقشه خطوط متد را با استفاده از خط و فضاهای خالی مانند جای گاز و ماشین لباسشویی را با استفاده از خط چین ترسیم می کنیم. در زمانی که می خواهیم فضا را برای گاز مشخص کنیم بدانیم از گاز رو میزی استفاده می کنند یا گاز معمولی، در صورتی که از گاز معمولی استفاده شود باید 90 را فضا خالی در نظر بگیریم. برای فضا گاز باید انشعابات، پریز برق و هود آن نیز فضا در نظر گرفت.

با توجه به نوع هود انتخابی که بالای آن نیاز به کابینت است یا خیر باید بین 60 سانتیمتر تا 90 سانتیمتر فضا در نظر گرفت. باید در نظر داشته باشیم که در نصب کابینت آشپزخانه برای محل نصب ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی با به صورت استاندارد 60 سانتیمتر فضا خالی قرار می دهیم. پس از مشخص شدن مکان یخچال با توجه به نوع آن فضایی 180*95 را به صورت استاندارد در نظر می گیریم.

اندازه گیری دقیق کابینت

بعد از بدست آوردن اندازه گیری دقیق کابینت باید به وسیله نرم افزارهای کاربردی طرح را به صورت سه بعدی طراحی کنیم و در اختیار مشتری قرار دهیم. اندازه گیری دقیق کابینت نکات ریزی دارد که باید توجه زیادی کرد چون ساخت و طراحی تماما بستگی دارد که اندازه اولیه دارد و اگر اندازه گیری دقیق و صحیح نباشد نصب کابینت به خوبی انجام نمی شود و نمی توان از آن کابینت آشپزخانه استفاده مناسب نمود.